پیش ثبت نام
دبیرستان پسرانه شمس

شماره های تماس : 03442302300

آدرس : کرمان - سیرجان - بلوار ولیعصر - جنب دارالقران

تعداد مدارس 1